برچسب: شماره تماس باربری جویبار

باربری در جویبار {09113104670}بهترین و ارزانترین باربری جویبار مازندران باربری در جویبار مشخصات جغرافیایی شهر جویبار مشخصات جغرافیایی جویبار در استان مازندران : شهرستان جویبار یکی از شهرستانهای مرکزی استان مازندران است. مرکز این شهرستان، شهر جویبار است. مختصات جغرافیایی آن ۴۷ ۵۲ تا ۵۸ ۵۹ ۵۲ طول شرقی از نصف النهار مبدا و ۳۳ ۳۶ تا ۴۷ ۳۶ عرض شمالی است.…