برچسب: حمل ونقل چمستان

باربری در چمستان که یکی از فعالترین اتو باربری ها میباشد که در زمینه اثاث کشی فعالیت میکند . باربری چمستان چرا انتخاب کنیم ؟ چرا که دارای چندین دستگاه خاور و کامیون میباشد. حداقل بالای 500دستگاه کامیون مخصوص اثاث کشی رو داراست . و نیز حداقل بالای صد نفر کارگر رو داراست که. از…