برچسب: بهترین باربری متل قو

باربری در متل قو کشف شهر متل قو شهر متل قو، یکی از شهرهای تاریخی و فرهنگی ایران، در استان فارس واقع شده است. این شهر با تاریخچه‌ای بسیار باستانی و فرهنگی به چشم می‌خورد و مقصد گردشگران فراوانی از سرتاسر جهان است. متل قو به عنوان یکی از مهم‌ترین شهرهای باستانی فارس و ایران…